ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?
 
   
สมัครงาน
 


1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
     *1.1 ชื่อบริษัท
     *1.2 ชื่อสถานประกอบการ
     *1.3 ใบอนุญาตประกอบการโรงแรมเลขที่     วันที่หมดอายุ
     *1.4 ทะเบียนการค้าเลขที่     เลขที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม
     *1.5 ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ
               เลขที่     ถนน     แขวง / ตำบล
               เขต / อำเภอ     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์
               โทรศัพท์     โทรสาร
               อีเมล์      เว็บไซต์
     *1.6 สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์
               ชื่อผู้ติดต่อ     ตำแหน่ง
               เลขที่     ถนน     แขวง / ตำบล
               เขต / อำเภอ     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์
               โทรศัพท์     โทรสาร
               อีเมล์      เว็บไซต์
     *1.7 ประเภทของสถานประกอบการ     *1.8 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.     เปิดดำเนินการทางธุรกิจเมื่อปี พ.ศ.
 
2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
     *2.1 เนื้อที่รวมของสถานประกอบการ ไร่       งาน     ตารางวา
     *2.2 เนื้อที่มีเอกสารถือครอง เป็นโฉนด ฉบับ
1. เลขที่      ระวาง
2. เลขที่      ระวาง
3. เลขที่      ระวาง
เอกสารถือครอง / แสดงสิทธิการใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่โฉนด  ฉบับ
ระบุประเภทของเอกสาร 1.      จำนวน ฉบับ
     *2.3 พื้นที่ติดต่อใกล้เคียง
ทิศ
ทิศ
ทิศ
ทิศ
    ทิศ
ทิศ
 
          1. ชื่อ ทิศ
          2. ชื่อ ทิศ
          3. ชื่อ ทิศ
     *2.4 จำนวนห้องพักรวม  ห้อง   
จำนวนห้องจัดเลี้ยง รวม  ห้อง     ตารางเมตร
จำนวนภัตตาคาร และบาร์ / ไนท์คลับรวม  ห้อง     ตารางเมตร
     *2.5 สระว่ายน้ำ  สระ     รวม  ตารางเมตร
2.5.1 สระว่ายน้ำภายในอาคาร สระ     ตารางเมตร
2.5.2 สระว่ายน้ำภายนอกอาคาร สระ     ตารางเมตร
     *2.6 อาคารบริการ  หลัง     อาคารใช้สอยที่ไม่ใช้บริการ หลัง
2.6.1 อาคารบริการ    
          อาคารบริการหลังที่ 1 สูง    ชั้น     จำนวนห้องพัก  ห้อง
          อาคารบริการหลังที่ 2 สูง    ชั้น     จำนวนห้องพัก  ห้อง
          อาคารบริการหลังที่ 3 สูง    ชั้น     จำนวนห้องพัก  ห้อง
2.6.2 อาคารบริการที่ไม่มีห้องพัก หลัง / อาคาร
          หลังที่ 1 สูง    ชั้น     พื้นที่ใช้สอย ตารางเมตร
          หลังที่ 2 สูง    ชั้น     พื้นที่ใช้สอย ตารางเมตร
          หลังที่ 3 สูง    ชั้น     พื้นที่ใช้สอย ตารางเมตร
2.6.3 อาคารจอดรถ    หลัง / อาคาร
          หลังที่ 1 สูง    ชั้น     พื้นที่ใช้สอย ตารางเมตร
          หลังที่ 1 สูง    ชั้น     พื้นที่ใช้สอย ตารางเมตร
 
*3. เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ชุด
ชุด
จำนวน ชุด
จำนวน ชุด
 

เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการลงชื่อกำกับทุกรายการ

 
*4. ข้าพเจ้า     ตำแหน่ง
               รับรองว่า ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ