ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?
 
   
สมัครงาน
 
05/08/2014

ขอเลื่อนการจัดงานนิทรรศการ Green Meeting และพิธีมอบรางวัล


ขอเลื่อนการจัดงานนิทรรศการ Green Meeting และพิธีมอบรางวัล
ด้วยมูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมกับองค์กรก่อตั้งมูลนิธิ ฯ ได้กำหนดให้มีการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศการ Green Meetingและพิธีมอบเกียรติบัตรใบไม้เขียวและโรงแรมปลอดบุหรี่ ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ตามที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานดังกล่าว ทำให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่ไม่สะดวก ดังนั้นทางคณะผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอเลื่อนงานดังกล่าวออกไปก่อน และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทางโรงแรมทราบเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้