ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?
 
   
สมัครงาน
 
08/08/2008

มูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมจัดนิทรรศการ “โรงแรมปลอดบุหรี่”

      มูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมจัดนิทรรศการ “โรงแรมปลอดบุหรี่” เชิญชวนให้ประชาชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาใช้บริการโรงแรมปลอดบุหรี่ เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ

      ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 7 หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่” วันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ.2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

      มูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมจัดนิทรรศการ “โรงแรมปลอดบุหรี่” โดยเนื้อหาของนิทรรศการบอกถึงความเป็นมาของโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ ประมวลภาพกิจกรรมของโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ โครงการ 1 ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ และเชิญชวนให้ประชาชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเลือกใช้บริการ “โรงแรมปลอดบุหรี่”

      นอกจากนี้ มูลนิธิใบไม้เขียว เตรียมเปิดตัวโครงการโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ : โรงแรมปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ที่สิ้นสุดโครงการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โครงการที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวได้บูรณาการการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต่อภูมิอากาศและการส่งเสริมสุขภาพเข้าด้วยกัน

      ทั้งนี้โรงแรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ:โรงแรมปลอดบุหรี่ สอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่ 0-2652-8321-2 อีเมล์:greenleafthai@gmail.comประมวลผลรูปภาพในงาน