ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?
 
   
สมัครงาน
 
11/05/2007

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ "โรงแรมใบไม้เขียว: โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" วันที่ 31 ตุลาคม 2550

ในระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และมูลนิธิเอเชีย จัดสัมมนาให้กับกลุ่มเยาวชน และผู้ประกอบการโรงแรมและสถานที่พัก เพื่อเป็นการตอบรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศของโลกรวมทั้งเพื่อ เกิดการรองรับการเกิดพิบัติภัย ต่างๆ เช่น การเกิดความแปรปรวนของสภาวะอากาศ หรือการมีส่วนร่วมให้ธุรกิจฟื้นตัวจากการประสบภัยสึนามิ โดยการจัดสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2550 กลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นกลุ่มเยาวชน ผู้ประกอบการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจาก ดร. จิรพล สินธุนาวา อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองประธานมูลนิธิใบไม้เขียว จำนวนมากกว่า 400 คน ด้วยกัน และในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ทางมูลนิธิใบไม้เขียว โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเอเชีย และ AIG ได้จัดให้มีการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ โรงแรมใบไม้เขียว : โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ขึ้น ณ ห้อง เหลืองกระบี่ โรงแรม เมอริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา ซึ่งมี ดร. จิรพล สินธุนาวา เป็นผู้บรรยาย และนำเสนอแนวทางต่างๆ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 ท่านจากจำนวนทั้งสิ้น 26 โรงแรมด้วย ซึ่งจากผลการจัดงานในครั้งนี้ทางมูลนิธิฯ จะทำการสรุปการปฏิบัติเพื่อให้ทางผู้เข้าร่วมสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน สถานประกอบการของท่านได้จริงต่อไป

ทั้งนี้ทางมูลนิธิใบไม้เขียว ต้องขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนให้เกิดโครงการดีๆ
คือ มูลนิธิเอเชีย ( The Asia Foundation) AIG สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ในการช่วยประสานงานต่างๆ โดยเฉพาะท่านนากยกสมาคม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่บางท่านมาจากจังหวัดใกล้เคียงด้วย ทั้งนี้มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวของมูลนิธิฯจะได้รับการ สนับสนุนต่อไปในอนาคต