ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?
 
   
สมัครงาน
 
07/06/2007

งานสัมมนา Seminar on Green Service in the Tourism Industry

การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Seminar on Green Service in the Tourism Industry : 07-IN-16-GE-SEM-A ในระหว่างวันที่ 21–25 พฤษภาคม 2550 ณ ประเทศฟิจิ ซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในทะเลแปซิฟิก ก่อนไปเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการด้านการท่องเที่ยว การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะสามรถนำเสนอต่อประเทศสมาชิกของ Asian Productivity Organization (APO) ที่มาในการสัมมนาครั้งนี้ได้ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางและวิธีการการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อ สิ่งแวดล้อม และการนำแนวทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านมาตรฐานของการดำเนินกิจกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมจากประเทศต่างๆ ของสมาชิก APO โดยเฉพาะประเด็นด้านการมีมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ พลังงานในธุรกิจด้านการบริการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม การจัดนำเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว


แนวทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องของการดำเนินการธุรกิจโรงแรม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุม ได้ครอบคลุมเนื้อหาของ Green Service และการนำเนอโครงการต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดำเนินการธุรกิจการบริ หาร และการจัดการด้านการบริการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในการสัมมนานั้นสามารถสรุปเป็นข้อมูลใช้ในการดำเนินโครงการ และถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับซึ่งดังราย ละเอียดต่อไป ซึ่งในการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้มีโอกาสเข้าไปดูงานของโรงแรมซึ่งอยู่ บนเกาะเล็กๆ ด้วยโดยจะเล่าสู่กันฟังในลำดับต่อไป


สุดท้ายเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่า การนำเสนอ Country Paper ของผู้แทนจากประเทศไทยได้รับความสนใจมากกล่าวคือมีความเหมาะสมกับหัวข้อของ การสัมมนาซึ่งผู้แทนประเทศไทยได้นำเสนอมีดังนี้ นางสาวอำไพ เวชวิฐาน จากมูลนิธิใบไม้เขียว ได้นำเสนอการดำเนินโครงการเกียรติบัตรโรงแรมใบไม้เขียว และโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้มาตรฐานการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมของโรงแรม โดยเนื้อหามีความเหมาะสมกับหัวข้อสัมมนา การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำเพื่อให้เกิดความใส่ในภาคธุรกิจบริการกับการรักษา สุขภาพ ที่มูลนิธิใบไม้เขียวดำเนินการอยู่ โดย ข้าพเจ้า ได้รับรางวัล Country Paper และการนำเสนอยอดเยี่ยม อันดับที่ 3