ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?
 
   
สมัครงาน
 
03/04/2011

มูลนิธิใบไม้เขียว จับมือ 5 องค์กรชั้นนำของไทย สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี

           วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 14.30 น.  มูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 5 องค์กรร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ  คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง สมาคมโรงแรมไทย และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้มีความยั่งยืน

           ภายในงานคุณชัชวาล  ศุภชยานนท์ รองประธานและ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว มูลนิธิใบไม้เขียว กล่าวเปิดงานโดยพูดถึงความเป็นมาของ มูลนิธิใบไม้เขียว และจุดประสงค์หลักของการจัดงานลงนามในครั้งนี้ มูลนิธิใบไม้เขียวได้ถูกเริ่มดำเนินการขึ้น เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มุ่งเน้นการใช้พลังงานรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิดหลัก “ รู้ประหยัด รักษาสิ่งแวดล้อม” โดยกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวหรือที่เรียกว่า  BEPTA โดยมีผู้แทน ความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่ามูลนิธิใบไม้เขียวซึ่ง  ก่อตั้งโดย 6 องค์กร คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , สมาคมโรงแรมไทย , โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (UNEP), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การประปานครหลวง และ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยจุดประสงค์หลักคือ การสร้างมาตรฐาน “โรงแรมใบไม้เขียว” ให้ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือที่ได้จัดให้มีการลงนามในครั้งนี้จะเป็นการตอบรับกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มใส่ใจต่อส่งแวดล้อมเป็นหลัก

           ในปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสการท่องเที่ยวโลกที่จะมีขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 3 ยักษ์ใหญ่รัฐวิสาหกิจผู้คร่ำหวอดด้านการใช้ทรัพยากรพลังงานคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และน้ำ คือการประปานครหลวงของประเทศไทย และผู้ที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานเอกชน คือสมาคมโรงแรมไทย และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจับมือเพื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป


           ที่สำคัญคือการได้รับการยอมรับเรื่องมาตรฐานใบไม้เขียวที่เป็นส่วนที่ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และเป็นที่ประจักษ์ว่ากว่า 10 ปีที่ผ่านมาเป็นการร่วมมือขององค์กรร่วมก่อตั้งที่มีความเหนียวแน่น และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง นอกจากนั้นคุณชัชวาล ศุภชยานนท์ ยังกล่าวอีกว่า นับได้ว่าเป็นฤกษ์ดีที่  6 องค์กรมารวมตัวกัน เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
มูลนิธิใบไม้เขียว : โทรศัพท์ 02-250-5500 ต่อ 2064, 02-652-8321, 02-281-9496
E-mail : contact@greenleafthai.org  , greenleafthai@gmail.com
Website : www.greenleafthai.org