WELCOME TO CHATRIUM RESIDENCE SATHORN BANGKOK TO GREENLEAF PROGRAM
 
 
 
Login :
Password :
Forgot your password?
 
   
สมัครงาน
 

สมัครงาน

มูลนิธิใบไม้เขียว รับสมัครงานด่วน


ตำแหน่ง จำนวน
1. ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิใบไม้เขียว 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกภาพ (ชาย หรือ หญิง) 2 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม 1 อัตรา


ดาวน์โหลดใบสมัคร


สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ มูลนิธิใบไม้เขียว
คุณอำไพ เวชวิฐาน
โทร.0-2652-8321-2, หรือ greenleafthai@gmail.com