WELCOME TO CHATRIUM RESIDENCE SATHORN BANGKOK TO GREENLEAF PROGRAM
 
 
 
Login :
Password :
Forgot your password?
 
   
สมัครงาน
 
ข่าวและประชาสัมพันธ์

11/19/2012

ขอเชิญชวนโรงแรมเข้าร่วมเป็นโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ : โรงแรมปลอดบุหรี่

โอกาสมาอีกแล้ว มูลนิธิใบไม้เขียวเปิดรับสมัครสมาชิกโรงแรมปลอดบุหรี่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิ์ดังนี้

1. ได้รับเอกสารประจำเดือนของมูลนิธิใบไม้เขียว (Leaflet)

2. มูลนิธิใบไม้เขียวเผยแพร่โรงแรมที่เป็นสมาชิก โดยจัดทำ Hotel Directory ให้กับองค์กรด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-652-8321 หรือ www.greenleafthai.org