WELCOME TO CHATRIUM RESIDENCE SATHORN BANGKOK TO GREENLEAF PROGRAM
 
 
 
Login :
Password :
Forgot your password?
 
   
สมัครงาน
 
ข่าวและประชาสัมพันธ์

04/12/2012

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา รับมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2011

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา รับมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2011
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2011 โดยได้รับเกียรติ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานในงานพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคาร+ควบคุม แก่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โดยมี นายชัชวาล ศุภยานนท์ ผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้รับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งรางวัล Thailand Energy Awards มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ผู้เข้าประกวดที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนระดับประเทศ อันเป็นเวทีมอบรางวัลด้านพลังงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญสุดของไทย เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จด้านพลังงานให้แก่สาธารณชน และผู้ที่สนใจได้ไปปฎิบัติและประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2554 มีสถานประกอบการต่างๆ ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับรางวัล Thailand Energy Awards นี้ทั้งสิ้น 91 สถานประกอบการ และ ดุสิตธานี พัทยา เป็นสถานประกอบการธุรกิจด้านโรงแรมแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งสร้างความภาคภูมิและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง