WELCOME TO CHATRIUM RESIDENCE SATHORN BANGKOK TO GREENLEAF PROGRAM
 
 
 
Login :
Password :
Forgot your password?
 
   
สมัครงาน
 
ข่าวและประชาสัมพันธ์

06/01/2011

ประกาศ -- แจ้งเปลี่ยนแปลงค่าสมัครและค่าใช้จ่ายโครงการโรงแรมใบไม้เขียว --


           นับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป มูลนิธิใบไม้เขียวขอปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการสมัครโครงการโรงแรมใบไม้เขียว  สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายใหม่สอบถามมูลนิธิใบไม้เขียวได้ทางโทรศัพท์ 02-652-8321-2 หรือ E-mail : contact@greenleafthai.org , greenleafthai@gmail.com