WELCOME TO CHATRIUM RESIDENCE SATHORN BANGKOK TO GREENLEAF PROGRAM
 
 
 
Login :
Password :
Forgot your password?
 
   
สมัครงาน
 
ข่าวและประชาสัมพันธ์

06/16/2010

โอกาสสุดท้ายของครึ่งปีนี้ ขอเชิญชวนโรงแรมเข้าร่วมเป็นโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ : โรงแรมปลอดบุหรี่

         โอกาสสุดท้ายของครึ่งปีนี้ มูลนิธิใบไม้เขียวเปิดรับสมาชิกโรงแรมปลอดบุหรี่ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 นี้ โรงแรมที่เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิดังนี้

  1. ได้รับเอกสารประจำเดือนของมูลนิธิใบไม้เขียว (Leaflet)
  2. มูลนิธิใบไม้เขียวเผยแพร่โรงแรมที่เป็นสมาชิก โดยจัดทำ Hotel Directory ให้กับองค์กรด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลกที่มีสาขาในประเทศไทย เครือข่ายมูลนิธิการไม่สูบบุหรี่ 

***** หมายเหตุ : ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ *****

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

  1. โรงแรมต้องปฏิบัติงานกฎหมายการไม่สูบบุหรี่ตามกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ และพื้นที่สูบบุหรี่ โดยมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
  2. โรงแรมจัดห้อง Nonsmoking Room อย่างน้อย 1 ห้องขึ้นไป สัดส่วนของห้องพักที่ไม่สูบบุหรี่ต่อห้องพักทั้งหมดส่งผลต่อรางวัลที่ได้

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
Download ใบสมัครและส่งรายละเอียดมาที่มูลนิธิใบไม้เขียว ทาง
    -  E-mail : greenleafthai@gmail.com , contact@greenleafthai.org 
    -  แฟกซ์  02-652-8321

Download เอกสาร

  • ใบสมัครโรงแรมปลอดบุหรี่ [MS-Word] [PDF] 
  • รายละเอียดโรงแรมปลอดบุหรี่ [PDF] 
  • ขั้นตอนการสมัครโรงแรมปลอดบุหรี่ [PDF]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มูลนิธิใบไม้เขียว
1600 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
Tel   02-652-8321
Fax  02-652-8322