WELCOME TO CHATRIUM RESIDENCE SATHORN BANGKOK TO GREENLEAF PROGRAM
 
 
 
Login :
Password :
Forgot your password?
 
   
สมัครงาน
 
ข่าวและประชาสัมพันธ์

12/03/2009

มูลนิธิใบไม้เขียวจับมือสสส.ชวนโรงแรมทั่วไทยกว่า 300 แห่งสร้างมิติใหม่ เน้นสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และต้านภัยโลกร้อน

มูลนิธิใบไม้เขียวจับมือสสส.ชวนโรงแรมทั่วไทยกว่า 300 แห่งสร้างมิติใหม่ เน้นสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และต้านภัยโลกร้อน

 

วันพุธที่ 2  ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ   หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ มูลนิธิใบไม้เขียวได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงแรมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการโรงแรมใบไม้เขียวและโครงการโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ : โรงแรมปลอดบุหรี่ โดย รท. ดร. สุวิทย์ ยอดมณี ประธานมูลนิธิใบไม้เขียว เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัล เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจให้กับโรงแรมปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ โดยหวังว่า ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีโรงแรมรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างเสริมสุขภาพและปลอดบุหรี่มากที่สุดในอาเซียน

พิธีมอบเกียรติบัตรนี้ได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ผศ. ดร. จิรพล สินธุนาวา  อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “มิติใหม่ของโรงแรมรักษาสิ่งแวดล้อมและโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการของโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและช่วยต้านภัยโลกร้อนอีกโสตหนึ่ง

ปัจจุบันมีโรงแรมเข้าร่วมโครงการใบไม้เขียวมากกว่า 170 แห่ง ทั้งนี้ มีโรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว ในครั้งนี้ 42 โรงแรมด้วยกัน และมีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ : โรงแรมปลอดบุหรี่ จำนวน 382 แห่ง โดยแบ่งเป็นระดับเกียรติบัตร 146 โรงแรม ระดับดาวเงิน จำนวน  32 โรงแรม และระดับดาวทอง จำนวน 204 โรงแรม  และเป็นที่น่ายินดีที่มีโรงแรมที่มีห้องพักปลอดบุหรี่ ถึง 100 % แล้ว หลายแห่งด้วยกัน

กิจกรรมดีๆ เหล่านี้ดำเนินการโดย มูลนิธิใบไม้เขียวซึ่ง ก่อตั้งโดย 6 องค์กร คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , สมาคมโรงแรมไทย , โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (UNEP) ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การประปานครหลวง และ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยจุดประสงค์หลักคือ การสร้างมาตรฐาน “โรงแรมใบไม้เขียว” ให้ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเล็งเห็นว่า การให้บริการของโรงแรมที่สร้างเสริมสุขภาพและมุ่งลดการสูบบุหรี่ในสถานบริการ จะตอบรับกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มใส่ใจต่อสุขภาพเป็นหลัก ให้ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเล็งเห็นว่า การให้บริการของโรงแรมที่สร้างเสริมสุขภาพและมุ่งลดการสูบบุหรี่ในสถานบริการ จะตอบรับกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มใส่ใจต่อสุขภาพเป็นหลัก

มูลนิธิใบไม้เขียวเล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นนี้จึงได้สร้างสรรค์โครงการโรงแรมใบไม้เขียว และโครงการ “โรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ” ขึ้น    โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยส่งเสริมให้โรงแรมเข้าร่วมกิจกรรมและปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ในระยะที่หนึ่ง และพัฒนาการต่อเนื่องขยายผลเป็นโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเข้าด้วยกัน   เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการโรงแรมที่ต้องการการบริการที่มี “คุณภาพ” ไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนสร้างเสริมสุขภาพต่อผู้ใช้บริการโดย จัดให้มีพื้นที่ปรับอากาศสาธารณะ เป็นพื้นที่ไม่สูบบุหรี่ และติดป้าย ห้ามสูบบุหรี่ ให้เห็นชัดเจนเพื่อจะได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง มีการแจ้งให้ผู้ที่มาใช้บริการว่า มีห้องปลอดบุหรี่ให้เลือกได้ตามความต้องการ

ด้วยความหวังว่า โครงการโรงแรมใบไม้เขียว จะช่วยกระตุ้นให้เกิดมิติใหม่ที่มุ่งเน้นสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและต้านภัยโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน 

ดาวน์โหลดประมวลภาพกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

มูลนิธิใบไม้เขียว : โทรศัพท์ 02-250-5500 ต่อ 2064 , 02-652-8321, 02-281-9496

E-mail : contact@greenleafthai.org , greenleafthai@gmail.com

Website : www.greenleafthai.org