WELCOME TO CHATRIUM RESIDENCE SATHORN BANGKOK TO GREENLEAF PROGRAM
 
 
 
Login :
Password :
Forgot your password?
 
   
สมัครงาน
 
ข่าวและประชาสัมพันธ์

09/28/2009

ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์ มูลนิธิใบไม้เขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และสมาคมโรงแรม ร่วมจัดโครงการดูดซับคาร์บอน 600 ตัน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบ ๖๐ ปี

ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์ มูลนิธิใบไม้เขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และสมาคมโรงแรม ร่วมจัดโครงการดูดซับคาร์บอน 600 ตัน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบ ๖๐ ปี
        ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์ มูลนิธิใบไม้เขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และสมาคมโรงแรม ร่วมจัดโครงการดูดซับคาร์บอน 600 ตัน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบ ๖๐ ปี โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ จังหวัดกาญจนบุรี