WELCOME TO CHATRIUM RESIDENCE SATHORN BANGKOK TO GREENLEAF PROGRAM
 
 
 
Login :
Password :
Forgot your password?
 
   
สมัครงาน
 
ข่าวและประชาสัมพันธ์

01/01/2010

รับสมัครงาน ของมุลนิธิใบไม้เขียว เจ้าหน้าที่ประสานงาน

รับสมัครงาน ของมุลนิธิใบไม้เขียว เจ้าหน้าที่ประสานงาน

มูลนิธิใบไม้เขียวรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ 2 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ :

เพศชาย , หญิง
วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรีทุกสาขา
ประสบการณ์การทำงาน  -

กรุณาส่ง  แบบฟอร์มใบสมัครมูลนิธิใบไม้เขียว พร้อมกับแนบ Resume มาที่มูลนิธิใบไม้เขียวทาง E-mail 

ติดต่อมูลนิธิใบไม้เขียว

ที่อยู่อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์       www.greenleafthai.org
E-mailcontact@greenleafthai.org, greenleafthai@gmail.com
โทรศัพท์02-652-8321
โทรสาร02-652-8322