WELCOME TO CHATRIUM RESIDENCE SATHORN BANGKOK TO GREENLEAF PROGRAM
 
 
 
Login :
Password :
Forgot your password?
 
   
สมัครงาน
 
Activity

09/19/2011

มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมปั่นจักยานคำนวณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในวันที่ 17 กันยายน 2554

การคำนวณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในวันที่ 17 กันยายน 2554 ที่เกาะช้างเราขี่จักรยานกันในคำนวณโดยประมาณคือ คนร่วมทั้งหมด 380 คน * 2.0 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นการลดทั้งหมด 760 กิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีทั้งการปั่นจักรยาน การเดินและการแปรอักษร เพื่อถวายแด่พ่อหลวง