WELCOME TO CHATRIUM RESIDENCE SATHORN BANGKOK TO GREENLEAF PROGRAM
 
 
 
Login :
Password :
Forgot your password?
 
   
สมัครงาน
 
Activity

08/03/2011

มูลนิธิใบไม้เขียว ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงแรมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ โรงแรมปลอดบุหรี่ โดย รท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ประธานมูลนิธิใบไม้เขียว เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจให้กับโรงแรมปลอดบุหรี่

                โรงแรมทั่วประเทศ ปลื้ม รับมอบเกียรติบัตรจาก รท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ประธานมูลนิธิใบไม้เขียว ผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงแรมปลอดบุหรี่สู่โรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยบ่ายวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Sapphire 4-6 อิมแพ็คเมืองทองธานี มูลนิธิใบไม้เขียว จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงแรมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ โรงแรมปลอดบุหรี่ โดย รท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ประธานมูลนิธิใบไม้เขียว เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจให้กับโรงแรมปลอดบุหรี่ทั้งหลาย ด้วยความหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีโรงแรมปลอดบุหรี่มากที่สุด ในประเทศอาเซียน ในเวลาอันไม่ช้านี้

         ในงานดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก ศ. เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ บรรยายในหัวข้อพิเศษ “ทิศทางสังคมปลอดบุหรี่ กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย” โดยการให้แนวคิดเพื่อรองรับกับกระแสของสังคมที่อยากให้มีการปลอดบุหรี่เกิดขึ้น และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวถึงบทบาทของ สสส.กับธุรกิจโรงแรมไทยถึงความใส่ใจในสุขภาพอีกด้วย ปัจจุบัน มีโรงแรมเข้าร่วมโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ จำนวนมากกว่า 570 แห่ง ซึ่งโรงแรมที่สามารถจัด ห้องพักปลอดบุหรี่ได้ถึง 65 – 75 % ก็จะได้ดาวเงิน จำนวน โรงแรม 35 โรงแรม และ โรงแรมจัดห้องพักปลอดบุหรี่ 75% ขึ้นไปจนถึง 100 % ก็จะได้รับดาวทอง จำนวน 372 โรงแรม เป็นเกียรติเชิดชูโรงแรมเป็นพิเศษอีกรางวัลหนึ่ง

       ซึ่งปัจจุบันนี้ เป็นที่น่ายินดีที่มีโรงแรมปลอดบุหรี่ห้องพักถึง 100 % แล้วจำนวน 288 โรงแรมด้วยกัน และมีรางวัลสำหรับโรงแรมที่เริ่มเข้ามาเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ ในระดับเกียรติบัตร จำนวน 163 โรงแรม

      มูลนิธิใบไม้เขียว ก่อตั้งโดย 6 องค์กร คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / สมาคมโรงแรมไทย / โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาค เอเซียแปซิฟิค UNEP / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / การประปานครหลวง และ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยจุดประสงค์หลักคือ การสร้างมาตรฐาน “โรงแรมใบไม้เขียว” ให้ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นว่า การสูบบุหรี่ในสถานบริการ นอกจากจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบและผู้ใกล้ชิดแล้ว ยังเกิดผลเสียต่อธุรกิจด้านบริการโดยตรงอีกด้วย โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวที่ผู้ใช้บริการยอมเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาหารและที่พัก เพื่อจะได้สัมผัสความสวยงาม สะดวกสบายและมีอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่น